Pre-K Homework

PRE-K HOMEWORK:

Monday night: Write JKL 3x, jkl 3x, #10, 11, 12 3x

Tuesday night: Write JKL 3x, jkl 3x, #10, 11, 12 3x

Wednesday night: Write JKL 3x, jkl 3x, #10, 11, 12 3x

Thursday night: Write JKL 3x, jkl 3x, #10, 11, 12 3x